Gaetano Pareschi Violino - Ferrara 1967

Per gentilezza del M° Gabriele Pralea - Courtesy of M° Gabriele Pralea.
www.contrabbassipralea.comGaetano Pareschi Violino - Ferrara 1967
Gaetano Pareschi Violino - Ferrara 1967
Gaetano Pareschi Violino - Ferrara 1967
TORNA ALLA BIO     BACK TO BIOGRAPHY